Irerero umusamariya w’imbabazi ryaraonkejwe imfashanyo y’amakaruto 400 ya Porridge

Kw’igenekerezo rya 6 Nyakanga 2018 umutambukanyi w’umukuru w’igihugu, Denise Nkurunziza yarakiriye imfashanyo yagenewe abana bo mw’irerero ry’impfuvyi umusamariya w’imbabazi riri mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba. Iyo mfashanyo ikaba yarigizwe n’amakarato 400 y’ifu irimwo ivyagombwa bituma abana bakura neza bita Porridge. Iyo fu ikaba yagenewe kandi abana bafise amezi 6 gushika ku myaka 2 .Umutambukanyi w’umukuru yashimye iyo mfashanyo kuko iri muvya nkenerwa mu gikorwa gidasanzwe co kurerera abana baba bagikeneye ivyunyunyu bikwiye kugira bakure. Uwurongoye inama nshingwantwaro y’ishirahamwe Burundi fortified, Balthermie Ntakarutimana yamenyesheje ko bashimye kuzanira umushuzo abana b’imfuvyi nk’uko ijambo ry’Imana ribivuga ko ari ugufasha imfuvyi n’abapfakazi. Mwomenya ko irerero ry’imfuvyi, umusamariya w’imbabazi ryashinze kw’igenekerezo rya 17 Ndamukiza 2017 rikaba rifise abana 43 bari munsi y’imyaka 5.
/Umutambukanyi w’umukuru w’igihugu, Denise Nkurunziza ariko arakira imfashanyo yagenewe abana bo mw’irerero umusamariya w’imbabazi
Aline Kanyana